SAMSUNG GALAXY A3 | A5 un Level Box Slim SET AKCIJA

AKCIJAS NOTEIKUMI

Atzīmējot lauciņu, Akcijas dalībnieki (turpmāk – Dalībnieki) piekrīt turpmāk norādītajiem Akcijas noteikumiem (turpmāk – Noteikumi).

Akcijas organizators

1. Akcijas organizators ir SIA Samsung Electronics Baltics (turpmāk - Organizators), reģistrācijas nr.40003963909, adrese - Duntes iela 6, Rīga, LV-1013, Latvija.

Akcijas ilgums

2. Akcija sākas 2017.gada 15.maijā plkst.00:01 un beidzas 2017.gada 5.jūnijā plkst.23:59(turpmāk – Akcijas periods).

Tiesības piedalīties Akcijā

3. Akcijā drīkst piedalīties tikai viedierīču galalietotāji, tostarp uzņēmumu pārstāvji. Tālākpārdevējiem nav tiesību piedalīties Akcijā.

4. Personas, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu, drīkst piedalīties Akcijā ar vecāku vai aizbildņa piekrišanu šiem Noteikumiem.

5. Uzņēmumus, kas piedalās Akcijā, pārstāv to juridiskie pārstāvji.

Akcija

6. Klienti, kas Akcijas periodā nopērk jaunu (t.i., nelietotu vai neatjaunotu) Samsung Galaxy A viedtālruni SM-A320FZDNSEB, SM-A320FZKNSEB, SM-A320FZINSEB, SM-A520FZDASEB, SM-A520FZKASEB, SM-A520FZIASEB (turpmāk – Akcijas produkts) par katru nopirkto Akcijas produktu  ir tiesīgi saņemt bez maksas pārvietojamo skaļruni Level Box Slim (EO-SG930CLEGWW) (turpmāk - Dāvana).

7. Akcijas piedāvājums ir spēkā tikai uz tiem Akcijas produktiem, ko izplata Organizators. Klientam ir jāpārliecinās pie pārdevēja, ka viņa izvēlētais produkts kvalificējas dalībai Akcijā.

8. Dalībnieks nesaņems Dāvanu, ja produkts tiek atdots pārdevējam atpakaļ sakarā ar defektu vai citu iemeslu dēļ.

Dāvana

9. Dāvana ir paredzēta tikai personīgai lietošanai.

10. Dāvanu nevar apmainīt pret naudu, apmainīt vai paņemt atpakaļ. Minētais neietekmē tiesību aktos un ražotāja garantijā noteiktās patērētāja tiesības.  

11. Dāvana tiks piegādāta tikai Omniva pakomātu atrašanās vietās Latvijas, Lietuvas vai Igaunijas teritorijā. 

Pieteikums Dāvanas saņemšanai

12. Lai saņemtu Dāvanu, Dalībniekiem ir jāapmeklē tīmekļa vietne www.SamsungGift.ee Igaunijā, www.SamsungGift.lv Latvijā, vai www.SamsungGift.lt Lietuvā un jāreģistrējas, norādot informāciju par sevi un nopirkto produktu: vārds, uzvārds, tālruņa numurs, epasta adrese, nopirktā tālruņa modelis, IMEI numurs, pilsēta, Omniva pakomāta atrašanās vieta Dāvanas saņemšanai Latvijas, Lietuvas vai Igaunijas teritorijā. Dalībniekiem jāaugšupielādē pirkuma apliecinājums .jpg, .jpeg vai .PDF formātā, jāpiekrīt Noteikumiem (turpmāk - Pieteikums) un jānospiež poga “Reģistrēties”.

13. Ja Noteikumos nav noteikts citādi, Pieteikums jāsagatavo un jānosūta Dalībniekam personīgi.

14. Pieteikums jānosūta Organizatoram ne vēlāk kā līdz 2017.gada 7.jūnija plkst.23:59. Pieteikumi, kas tiks saņemti pēc šī datuma, tiks noraidīti.

15. Organizators nosūtīs Dalībniekam epastu ar apstiprinājumu, ka Pieteikums ir saņemts un tiks pārbaudīta tā atbilstība. Ja apstiprinājuma epasts nav saņemts 24 stundu laikā no Pieteikuma nosūtīšanas brīža, Dalībniekam ir jāsazinās ar Organizatoru 72 stundu laikā no reģistrācijas brīža, nosūtot epastu uz  info@samsung.lv Latvijā, info@samsung.lt Lietuvā vai info@samsung.ee Igaunijā, lai noskaidrotu iemeslu epasta nesaņemšanai.

16. Ja Pieteikums nav aizpildīts saskaņā ar šiem Noteikumiem, Organizators noraida Pieteikumu un informē Dalībnieku pa epastu, piedāvājot iespēju iesniegt Pieteikumu saskaņā ar šiem Noteikumiem un šeit noteikto termiņu ietvaros.  

17. Ja Pieteikums ir atzīts par derīgu, Organizators nosūta Dalībniekam apstiprinājuma epastu (turpmāk – Apstiprinājums).

18. Ja Pieteikums ir atzīts par derīgu, Organizators nosūtīs Dalībniekam Dāvanu, izmantojot Omniva pakomātu atrašanās vietu, laika posmā no 2017.gada 8.jūnija līdz 2017.gada 30.jūlijam. Sūtīšanas izmaksas apmaksās Organizators. Dalībnieks tiks informēts par Dāvanas piegādi norādītajā Omniva pakomāta atrašanās vietā pa epastu un ar sms.  Dalībnieks atbild par Dāvanas savākšanu no Omniva pakomāta atrašanās vietas 7 (septiņu) dienu laikā no paziņojuma saņemšanas uz epastu un tālruni. Ja Dalībnieks nepaņem Dāvanu no Omniva pakomāta atrašanās vietas 7 (septiņu) dienu laikā, tiek uzskatīts, ka Dalībnieks ir atteicies no Dāvanas un zaudē tiesības saņemt Dāvanu.

19. Dalībnieks atbild par sniegtajiem personas datiem un to precizitāti. Ja sniegtie dati ir nepareizi, Dalībnieks nav tiesīgs prasīt Organizatoram vēlreiz nosūtīt Dāvanu un Dalībnieks zaudē tiesības saņemt Dāvanu.

Personas datu aizsardzība

20. Organizators izmantos Dalībnieka personas datus tikai Akcijas īstenošanas nolūkā. Organizators rīkojas saskaņā ar piemērojamajiem personas datu aizsardzības tiesību aktiem.

Vispārīgi

21. Organizators patur tiesības saprātīgi grozīt Akcijas noteikumus saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu noteikumiem.

22. Dalībniekam nav tiesību saņemt Dāvanu, ja tiek atklāts, ka Dalībnieks nav ievērojis Noteikumus vai arī Dalībnieks ir negodīgi ietekmējis Akcijas norisi.

23. Organizatoram ir tiesības, ja nepieciešams, veikt darbības savai aizsardzībai no krāpnieciskiem vai nederīgiem Pieteikumiem, tostarp, bez ierobežojuma, pieprasīt papildus apliecinājumu kā pirkuma un Dalībnieka identitātes pierādījumu.

24. Ja Noteikumos nav norādīts citādi, Dalībniekam ir jāmaksā visi piemērojamie nodokļi un citi nepieciešamie izdevumi.

25. Organizators neatbild par Akcijas apturēšanu sakarā ar nepārvaramas varas vai citiem apstākļiem, ko Organizators nespēj kontrolēt.

26. Organizators nav atbildīgs par: (a) nespēju saņemt Pieteikumus sakarā ar sistēmas kļūdām un citiem iemesliem, ko Organizators nevar ietekmēt; (b) jebkuriem novēlotiem, pazudušiem, nepareizi piegādātiem Pieteikumiem; (c) jebkurām kļūdām vai disfunkcijām, kas saistītas ar datorkomunikācijām; (d) jebkuriem traucējumiem, kaitējumu, zaudējumiem, ko izraisa apstākļi, ko Organizators neietekmē;  (e) jebkurām Dalībnieka kļūdām; vai (f) jebkurām Omniva pakomātu piegādes kļūdām.

27. Dalībnieks piekrīt, ka Organizators neatbild par jebkuriem ievainojumiem, zaudējumiem, kaitējumiem, kas radušies dalības Akcijā laikā vai saistībā ar Akciju, ciktāl to pieļauj piemērojamais likums. 

28. Akcijas norisi regulē Latvijas, Lietuvas vai Igaunijas tiesību akti, atkarībā no tā, vai Dalībnieks iesniedzis Pieteikumu tīmekļa vietnē www.SamsungGift.ee Igaunijā, www.SamsungGift.lv Latvijā vai www.SamsungGift.lt Lietuvā.

29. Ja Dalībniekam ir jebkādi jautājumi vai pretenzijas saistībā ar Akciju, tie var tikt iesniegti līdz 2017.gada 31.augustam, zvanot vai rakstot Samsung klientu atbalstam centram. Zvans attiecīgajā valstī no fiksētā vai mobilā tālruņa Igaunijā, Latvijā un Lietuvā ir bez maksas:

Igaunija: 800-7267, info@samsung.ee

Latvija: 8000-7267, info@samsung.lv

Lietuva: 8800-77777, info@samsung.lt