Ražošanas menedžments. Andra Zvirbule-Bērziņa

Производитель: BA Turība
Код: X020110

Pēdējos gados ražošanas uzņēmumu darbība kļūst arvien komplicētāka, jo ļoti dinamiski attīstās ražošanas tehnoloģijas, pieaug prasības attiecībā uz kvalitāti, kā arī patērētāja viedoklis par produktu un uzņēmumu ieņem aizvien nozīmīgāku lomu ražošanā. Līdz ar to ražošanas uzņēmums saskaras ar pretējām nostādnēm, tas ir, no vienas puses, plānot, sistematizēt, analizēt un kontrolēt ražošanas procesu un uzņēmumu kopumā, no otras puses, maksimāli paātrināt lēmumu pieņemšanu. Tieši šajā aspektā atspoguļojas zināšanu, pieredzes un inovatīvas domāšanas priekšrocības.

 Полное описание

Товар больше не доступен
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Жанр Учебная литература
Латвийские Да
Иностранные Нет

Šajā mācību līdzeklī ietvertie temati dod iespēju apgūt gan ražošanas procesa pamatbūtību, gan ražošanas plānošanu dažādos līmeņos, gan gūt priekšstatu par dažāda veida ražošanas organizēšanas procesiem. Šīs iegūtās zināšanas var kalpot par pamatu tālākai ražošanas procesu izpētei un ražošanas uzņēmumu veidošanai.

Grāmatu kā mācību līdzekli var izmantot ekonomikas un vadībzinību, kā arī inženierzinātņu fakultāšu studenti un maģistranti studiju programmu apguvei, kā arī praktizējošie uzņēmēji un uzņēmumu ekonomikas un ražošanas procesa organizēšanas speciālisti.

Saturs:
1. Ražošanas procesa būtība un plānošana
2. Ražošanas plāns, programma
3. Ražošanas procesa organizēšana
4. Materiālo resursu sagāde un krājumu pārvaldība ražošanas uzņēmumā

Mīkstos vākos

152. lpp.

Sērija "Uzņēmējdarbības bibliotēka"