Pērc dārza vai tūrisma preces un laimē Weber gāzes grilu!

Preču loterija “Gatavojies vasarai ar Xnet un laimē Weber gāzes grilu”

Loterijas organizators: SIA Xnet, reģistrācijas numurs: LV40003612435 juridiskā adrese: Jūrkalnes iela 15, Rīga, LV 1046

Loterijas norises teritorija: interneta veikals Xnet.lv visā Latvijas Republikas teritorijā.

Loterijas norises laiks: no 2016.gada 9.maija līdz 10.jūnijam.

Loterijas balva: Weber Q 3200 gāzes grils melnā krāsā 639Eur vērtībā

Loterijas piedalīšanās noteikumi - Loterijā var piedalīties jebkurš Latvijas iedzīvotājs. Lai piedalītos loterijā no 9.maija līdz 9.jūnijam Xnet interneta veikalā jāiegādājas kāda no dārza vai tūrisma precēm. Ikviens loterijas dalībnieks var piedalīties loterijā atkārtoti, veicot vairākus pirkumus, kas atbilst šiem noteikumiem. Ja loterijas dalībnieks atsakās no loterijas norises laikā iegādātās preces, viņš no loterijas dalībnieku saraksta tiek dzēsts. Ikviens loterijas dalībnieks, piedaloties loterijā, piekrīt iesniegto datu apstrādei, ko veic SIA Xnet.

Prognozētais dalībnieku skaits: Loterijā plānoti aptuveni 400 dalībnieki, kas reģistrēsies loterijai šajos noteikumos aprakstītajā formā. Loterijai būs viens laimētājs, kurš saņems balvu – Weber gāzes grilu 639Eur vērtībā.

Dalībnieku ieguldījums: Loterijas dalībnieki ir visi Xnet interneta veikala klienti, kas reģistrējušies loterijai atbilstoši šiem noteikumiem. Nekādu papildus izdevumu loterijas dalībniekiem nav. Visus nodokļus, kas saistīti ar loteriju sedz loterijas organizators. Pieteikšanās termiņš: Dalībnieki piesakās loterijai šajos noteikumos minētajā veidā no 9.maija līdz 9.jūnija 24:00.

Laimētāju noteikšana: Laimētājs tiks noteikts SIA Xnet biroja telpās Rīgā, Jūrkalnes ielā 15, 2016.gada 10.jūnijā plkst. 12:00, pieaicinot Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pārstāvi. No saņemtajām reģistrācijām pēc nejaušības principa ar datora programmas palīdzību tiks izlozēts laimētājs, kurš iegūs loterijas balvu. Loterijā piedalās visi loterijas norises termiņā reģistrētie pieteikumi, kas atbilst šīs loterijas noteikumiem.

Laimētāju paziņošana: Laimētājs tiks paziņots Xnet interneta veikala sociālo tīklu profilos facebook.com/xnet.lv un twitter.com/xnet_lv 2016.gada 10.jūnijā.

Laimesta saņemšana: Lai saņemtu balvu, laimētājam jāierodas Rīgā, Jūrkalnes ielā 15, ņemot līdzi personu apliecinošu dokumentu un iepriekš piesakoieis pa telefonu 25414341 līdz 2016.gada 30.jūnijam. Ja līdz minētajam datumam balva netiek izņemta, tā paliek SIA Xnet īpašumā.

Pretenzijas un to izskatīšana: Loterijas dalībniekiem ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2016.gada 30.jūnijam, iesniedzot rakstisku iesniegumu SIA Xnet, Jūrkalnes ielā 15, Rīgā. Visas pretenzijas tiks izskatītas un atbilde tiks sniegta 15 kalendāro dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Dalības aizliegums: Loterijā nedrīkst piedalīties SIA Xnet darbinieki un viņu ģimenes locekļi.